Volver a la agenda Volver a la agenda
FORMACIÓN: Infancia e adolescencia, impactos das dificultades de procesamento sensorial na vida cotiá

FORMACIÓN: Infancia e adolescencia, impactos das dificultades de procesamento sensorial na vida cotiá

  • 30/07/2021 30/07/2021 / 13:00:00
  • Laura Gándara (terapeuta ocupacional) Laura Gándara (terapeuta ocupacional)
  • FORMACIÓN ONLINE FORMACIÓN ONLINE

GAL: Cando un neno ten desordes de procesamento sensorial, a participación plena e independente nas súas actividades da vida cotiá e nas diferentes contornas como o colexio e o contexto familiar, pode verse afectada.

A integración sensorial permite organizar de forma satisfactoria os diferentes estímulos sensoriais para dar unha resposta adaptada ás demandas do ambiente, así actividades como vestirse, comer, escribir, xogar… poden ser levadas a cabo con éxito e manter un bo equilibrio ocupacional.

VENRES 30 DE XULLO
DE 11 A 13 HORAS
FORMACIÓN ONLINE GRATUÍTA
PRAZAS LIMITADAS

 

ESP: Cuando un niño tiene desórdenes de procesamiento sensorial, la participación plena e independiente en sus actividades de la vida cotidiana y en los diferentes entornos como el colegio y el contexto familiar, puede verse afectada.

La integración sensorial permite organizar de forma satisfactoria los diferentes estímulos sensoriales para dar una respuesta adaptada a las demandas del ambiente, así actividades como vestirse, comer, escribir, jugar… pueden ser llevadas a cabo con éxito y mantener un buen equilibrio ocupacional.

VIERNES 30 DE JULIO
DE 11 A 13 HORAS
FORMACIÓN ONLINE GRATUITA
PLAZAS LIMITADAS

-> PREINSCRICIÓN / PREINSCRIPCIÓN

Subvencionado por: Federación Autismo Galicia e Xunta de Galicia. Consellería de Política Social. A través das subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF)