Volver a la agenda Volver a la agenda
FORMACIÓN: Primeira infancia e TEA

FORMACIÓN: Primeira infancia e TEA

  • 23/07/2021 23/07/2021 / 13:00:00
  • Laura Gándara (terapeuta ocupacional) - Noelia Pazos (logopeda) Laura Gándara (terapeuta ocupacional) - Noelia Pazos (logopeda)
  • FORMACIÓN ONLINE FORMACIÓN ONLINE

GAL: Na infancia, son moitas as habilidades que se promoven nas diferentes áreas, a nivel de autonomía, de comunicación e linguaxe, de interacción social… Todo iso xogando!

O xogo é a principal ocupación da infancia, é o mellor medio de aprendizaxe. Cando existen desafíos e restrición na participación nalgunhas áreas, pode ser debido á existencia dalgún trastorno do neurodesarrollo. De aí a importancia dunha detección precoz e estimulacion temperá.

VENRES 23 DE XULLO
DE 11 A 13 HORAS
FORMACIÓN ONLINE GRATUÍTA
PRAZAS LIMITADAS

 

ESP: En la infancia, son muchas las habilidades que se promueven en las diferentes áreas, a nivel de autonomía, de comunicación y lenguaje, de interacción social… ¡Todo ello jugando!

El juego es la principal ocupación de la infancia, es el mejor medio de aprendizaje. Cuándo existen desafíos y restricción en la participación en algunas áreas, puede ser debido a la existencia de algún trastorno del neurodesarrollo. De ahí a la importancia de una detección precoz y estimulacion temprana.

VIERNES 23 DE JULIO
DE 11 A 13 HORAS
FORMACIÓN ONLINE GRATUITA
PLAZAS LIMITADAS

-> PREINSCRICIÓN / PREINSCRIPCIÓN

FORMACIÓN DESTINADA A FAMILIAS
Subvencionado por: Federación Autismo Galicia e Xunta de Galicia. Consellería de Política Social. A través das subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF)